Scaleauto Kampioenschap 2014        1.0        Wedstrijd Reglement

Scaleauto Kampioenschap 2014

Westrijd Reglement

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Procedures

1.1 Welkom

1.2 Organisatie

1.3 Handout en inbouw

1.4 Technische keuring

1.5 Kwalificatie

1.6 Startopstelling

1.7 Wedstrijdleiding

1.8 Baanwissels

1.9 Stroomstoringen

1.10 Sleutelen

1.11 Gebruik van smeer -en plakmiddelen

2. Tijdschema’s

2.1 Wedstrijdprogramma

2.2 Sleutelen na racetijd

3. Kosten

3.1 Kosten voor deelname

3.2 Kosten voor materialen

4. Huis en gedragsregels

5. Resultaten en puntentelling

6. Penalties

6. Circuits

6.1 Richtlijnen

6.2  Aangewezen circuits


Inleiding

Dit document beschrijft het wedstrijdreglement van de scaleauto events voor 2014. De opzet van het wedstrijd reglement van het Scaleauto kampioenschap kent een aantal belangrijke uitgangspunten. Deze zijn: duidelijkheid, eerlijkheid, toepasbaarheid en competatieviteit.

Note: In de tekst wordt regelmatig de woorden “Scaleauto” genoemd. In deze context wordt hiermee altijd het slotrace-merk Scaleauto bedoeld.

1. Procedures

1.1 Welkom

Op de wedstrijddag worden de rijders door de Scaleauto organisatie en club (gastheer) welkom geheten. De deelnemende rijders krijgen van de organisatie een formulier[a][b] uitgereikt met vermelding van hun persoonlijke gegevens en inbouwtijd. De deelnemers worden begeleid / gewezen naar hun plek in de paddock / sleutelplaatsen.

1.2 Organisatie

De organisatie van de SAK 2014 bestaat uit de volgende rollen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden:

Rol

Taak

Wedstrijdleider

Regisseert, controleert, houdt overzicht van het dagprogramma, begeleidt binnenkomers. Beslist bij disputen.

Hoofd TC

Ziet toe op een ordentelijk verloop van de keuring en is baas van het parc fermé

Assistent TC

Keurmeesters onder leiding van de Hoofd TC.

Race Control

Bedient het race systeem.

Officials

NTB

Marshalls

Auto’s terugplaatsen op het circuit na een de-slot (uitvlieger).

1.3 Handout en inbouw

1.4 Technische keuring

1.5 Kwalificatie

1.6 Startopstelling

1.7 Wedstrijdleiding

1.8 Baanwissels

De baanwissels kunnen automatisch zijn met een door de organisatie te bepalen wisseltijd. Dit zal doorgaans 1 minuut bedragen. De wedstrijdleiding kan ten alle tijden de start procedure onderbreken in geval van calamiteiten.

1.9 Stroomstoringen

In beginsel wordt de race NIET gestopt als een auto niet wil rijden. Marshalls zullen de auto kort testen in een ander slot met de achterbanden los van de baan. ALLEEN als de auto functioneert wordt de wedstrijd onderbroken.

1.10 Sleutelen

Aan de baan mag niet gesleuteld worden.

1.11 Gebruik van smeer -en plakmiddelen

Alleen de door organisatie ter beschikking gestelde middelen mogen worden gebruikt. Het betreft hier de volgende items:

2. Tijdschema’s

2.1 Wedstrijdprogramma

Hieronder staat het standaard wedstrijd programma. Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kan hier van afgeweken worden. Officiele trainingsdagen worden minimaal 1 week voor de start door de organisatie bekend gemaakt.

Tijdschema

Omschrijving

07.00-08.00

Vrije training

08.00-08.15

Ontvangst en rijdersbriefing

08.15-11.00

Inbouwen motoren, TC, Kwalificatie (doorlopend)

11.00-13.30

Race 1 6x4 min

13.30-14.30

Pauze en sleuteltijd onder toezicht

15.00-17.30

Race 2 6x4 min

17.30-18.00

TC

18.00 >

Resultaten en rijders debriefing

2.2 Sleutelen na racetijd

Sleutelen na race 1 geschiedt onder supervisie van de TC en op de aangegeven tijd zoals dit ook geldt volgens de inbouwprocedure voorafgaand aan de kwalificatie.        

3. Kosten

De kosten voor deelname aan het kampioenschap zijn als volgt:

3.1 Kosten voor deelname

3.2 Kosten voor materialen

4. Huis en gedragsregels

Elke deelnemer heeft de verplichting zich op de hoogte te stellen van de huisregels op de race-locatie. Aanwijzingen m.b.t. de plaatsing van slotrace materiaal, kisten, gereedschap en dergelijke zullen opgevolgd moeten worden. De organisatie behoudt zich het recht voor in geval van ernstige ongeregeldheden een deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de race of zelfs het kampioenschap.

5. Resultaten en puntentelling

De resultaten worden op de racedag zsm gepubliceerd. Op aangeven van de organisatie kan tot 1 uur NA publicatie, tegen een vergoeding van € 5,00, protest worden ingediend tegen het gepubliceerde resultaat. Indien het protest wordt toegekend zal het bedrag worden gerestitueerd.

De puntentelling is als volgt:

Pos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11+

Pts

50

46

42

39

36

33

31

29

27

25

24

..-1

6. Penalties

Het uitdelen van penalties is alleen voorbehouden aan de wedstrijdleiding. Dit kan gebeuren in de navolgende gevallen:


6. Circuits

6.1 Richtlijnen

Wedstrijden in het kampioenschap kunnen zowel op houten als plastic banen verreden worden.

De organisatie bepaalt per locatie of de accommodatie voldoet aan de eisen. Deze eisen zijn NIET vastomlijnd. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de volgende aspecten in willekeurige volgorde:

6.2  Aangewezen circuits

De circuits voor het kampioenschap van 2014 zijn (onder voorbehoud):

14-16 febr: SRC Fastlane te Everdingen: www.src-fastlane.nl (confirmed)

De data van de races zullen vallen in maanden februari, april, mei, september en november.

        www.scaleauto.nl        

[a]Formulier? Wat moeten ze invullen dan?

[b]welkomsbrief of zoiets - OF wij kunnen op de brief een paar check-boxen toevoegen, dan is het wel een formulier :-P

[c]onnodig toch? is toch het zelfde als je er niet bent komen opdagen (is in dit geval ook automatisch een schrapresultaat mocht je alle anderen races hebben gereden - of zie ik hier iets verkeerd?)

[d]Ik denk niet onnodig omdat de aanleiding van een diskwalificatie een andere is dan een slecht gereden race of niet aanwezig kunnen zijn. MAW men wordt dubbel gestraft. Betekent dus dat wij

[e]hoe gaat je zin verder? ik kan de spanning niet meer verdragen :-)

[f]nee was na de punt klaar. hahaha